• Độ phủ mỏng
  • Chứa dầu Monoï cho hiệu quả dưỡng ẩm dài lâu
  • Không chứa hương liệu
  • Không chứa cồn